Mensen met schulden zijn langer werkloos, vaker ziek en hebben een kleiner sociaal netwerk. Het voorkomen van schulden en het vergroten van de mogelijkheden voor mensen om van hun schulden af te komen hebben daarom een ongelooflijk groot maatschappelijk effect. Het NIBUD schat de maatschappelijke kosten vanwege schulden op 11 miljard per jaar. De coöperatie Goede Gieren wil initiatieven nemen om de financiële basis van mensen te versterken, zodat er ruimte in hun hoofd komt voor dromen en plannen. Ze doet dit met projecten die helpen om schulden te voorkomen, met projecten die hulpverlening en schuldregelingen verbeteren en door kwesties in het sociale domein te agenderen die mensen met financiële problemen onmachtig maken.