• Schuldpreventie

  Voorkomen is beter dan genezen. Ook als het om schulden gaat. Toch besteden gemeenten meer geld aan bewindvoering dan aan schuldhulpverlening en meer aan schuldhulpverlening dan aan preventie. Onder de naam Amargi voert de Coöperatie Goede Gieren projecten uit gericht op het voorkomen van schulden.

  Verder lezen
 • Maatwerk Schuldhulp

  Veel mensen die zich aankloppen voor schuldhulp worden niet geholpen of vallen uit. De coöperatie Goede Gieren heeft in Eindhoven en Groningen onderzocht hoe met meer maatwerk meer mensen toegelaten kunnen worden tot schuldhulp.

  Verder lezen
 • Versnelfonds

  Met relatief kleine bedragen kunnen impasses in de schuldhulpverlening worden weggenomen. De Tussenvoorziening in Utrecht heeft daarvoor, in samenwerking met de coöperatie Goede Gieren, een doorbraakfonds opgezet.

  Verder lezen
 • Versnelling Schuldhulpverlening

  Mensen die toegelaten worden tot schuldhulpverlening moeten vaak lang wachten voor de regeling van start gaat. Dit levert veel onzekerheid en onvrede op. In opdracht van het Schuldenlab 070 (een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en maatschappelijke organisaties en bedrijven) en de gemeente Utrecht werkt de coöperatie Goede Gieren aan een sneller alternatief, waarbij niet de individuele dossierafhandeling, maar de relatie met de schuldeiser centraal staat. Zo kunnen makkelijk collectieve afspraken worden gemaakt met voorlopers (schuldeisers die coöperatief zijn) en kan een effectieve aanpak worden vormgegeven om klaplopers (schuldeisers die vaak dwars liggen) aan te pakken.

  Verder lezen
 • Onderzoek beschermingsbewindvoerders

  Sinds in 2013 mensen met schulden een beschermingsbewindvoering kunnen krijgen is het aantal mensen dat in beschermingsbewind zit sterk gestegen. De coöperatie Goede Gieren heeft mensen geïnterviewd die in beschermingsbewind zitten om te zoeken naar alternatieven. Een alternatief is het ontwikkelen van een veilige rekening. De coöperatie is hierover in gesprek met diverse banken.

  Verder lezen
 • Onderzoek Wanbetalers zorgverzekering

  Als mensen een half jaar hun zorgpremie niet hebben betaald komen ze in de wanbetalersregeling. Ze betalen dan 25 % meer voor hun basisverzekering. Sinds 2015 daalt het aantal mensen dat in de wanbetalersregeling zit. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de coöperatie Goede Gieren onderzoek gedaan naar initiatieven van gemeenten en verzekeraars om het aantal wanbetalers te laten dalen.

  Verder lezen
 • Manifest Schuldvrij!

  Samen met Jesse Frederik van de Correspondent, Sarah Sylbing en Ester Gould van de documentaire Schuldig en Annemarie Gehrels heeft Pieter Hilhorst meegewerkt aan het manifest Schuldvrij! Lees het manifest hier

  Verder lezen