Versnelling Schuldhulpverlening

Mensen die toegelaten worden tot schuldhulpverlening moeten vaak lang wachten voor de regeling van start gaat. Dit levert veel onzekerheid en onvrede op. In opdracht van het Schuldenlab 070 (een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en maatschappelijke organisaties en bedrijven) en de gemeente Utrecht werkt de coöperatie Goede Gieren aan een sneller alternatief, waarbij niet de individuele dossierafhandeling, maar de relatie met de schuldeiser centraal staat. Zo kunnen makkelijk collectieve afspraken worden gemaakt met voorlopers (schuldeisers die coöperatief zijn) en kan een effectieve aanpak worden vormgegeven om klaplopers (schuldeisers die vaak dwars liggen) aan te pakken.